FEM

FEM

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Döşeme (PLT) ve Levha (SCN) Analizi

PLT programı her çeşit döşemeyi sonlu elemanlar metoduna göre hesaplar. Güçlü grafik arayüzü bu karmaşık hesap yöntemini hızlı ve etkili bir biçimde sonlandırmayı sağlar.

SCN programı, betonarme levhaların sonlu elemanlar metodu yardımıyla statik incelemesini yapar

 PLT - Sonlu Elemanlar Metodu ile Döşeme Analizi

 SCN - Sonlu Elemanlar Metodu ile Levha Analizi