Ahşap - Çatı

Ahşap yapılar

Yeni nesil standartlar ve yarı olasılıklı güvenlik konsepti, inşaat mühendisleri ve programcılar için yeni bir sorumluluk oluşturmakta. Frilo mevcut programların iyileştirilmesi ve yenilerinin geliştirilmesi konusunda işte bu sorumluluğu üstleniyor.

Ahşap yapı paketimiz, kiriş, kolon, çapraz ve bağlantı kafes sistem hesaplamaları için de uygulamalar sunuyor.

 

Çatı yazılım programları geleneksel ahşap çatı konstrüksiyonlarında hesaplama ve çatı tasarımı için uygulamaları içerir. Az veri girerek beşik çatı merteği veya mertek konstrüksiyonları ile kuşaklı beşik çatıları hesaplayabilir ve bunlara ait detayları görebilirsiniz. Bunun dışında bu programlara ek olarak özel tasarımlar için mesela mertekler, lamine ahşap kirişleri ve çatı başlıkları gibi özel yapıların hesaplanması için modüller vardır.

 

Ahşap yapılar konusunda sunduğumuz programlar.

HO1 Ahşap kolon   D7 Eğilmeye Rijit bağlı ve Mafsallı (english)
HO2 Dişli Birleşim (english)   D9 Mertek
HO3 Çekme   D10 Lamine ahşap kiriş
HO6 Çerçeve Köşeşi (english)   D11 Mesnetli genel Beşik Çatı
HO7 Ahşap kiriş   D12 Kuşaklı Beşik Çatı
HO11 Kesit ve yangın analizi   DGK Çatı Yapı Elemanları (english)
HO12 Çentik-Boşluk      
HO13 Kafes sistem düğüm noktası      
HO14 Ahşap bağlantı elemanları      
HTW Ahşap duvar (english)      
FWT Ahşap-Çelik kafes sistem   DLT Sürekli kiriş
         
         Çeşitli